File de istorie

Când doar rostesc Valea Drăganului, îmi vine în minte un ecou lin, ca o mângâiere, și parcă cineva îmi șoptește: e armonia dragostei Lui Dumnezeu în sufletele celor care-L caută. Da, așa am simțit și încă simt adierea prezenței Domnului nostru, cu care ne-a învăluit la conferința femeilor din mai 2014, în acea minunată locație din Munții Apuseni.

N-aș putea să spun care temă ar fi mai frumoasă sau mai necesară, dar aceasta temă, INTEGRITATEA – temelia caracterului, în așteptarea Mirelui, am văzut-o ca pe o scrisoare deschisă, trimisă urgent și cu mare rezonanță de Domnul Isus Hristos spre Mireasa Lui – Biserica.

Am fost deosebit de impresionată să văd cu câtă responsabilitate a fost pregătit totul: începând de la modul cum au fost primite surorile în această tabără, într-o atitudine de bucurie și dragoste sfântă, continuând cu o organizare impecabilă, cu grija ca fiecare să aibă parte de respect, cu frumusețea și profunzimea prezentării acestui subiect, pe cât de vast, pe atât de complet… parcă nimic nu a rămas neatins sau netratat așa cum cere Cuvântul Sfânt.

Psalmul 15 a fost citat pentru definirea noțiunii de integritate; Doamne, cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia Lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă! Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său … El nu-și ia vorba înapoi, dacă face un jurământ în paguba lui.

Desigur, dezbaterile au făcut referire la multe alte texte biblice (Prov. 12 : 22, 11:1, 17 :17, Ps. 45, Matei 5:6-8, Rom. 3 :24, 1 Petru 1:16), iar prezentarea a fost atât de bine realizată, încât a trezit în tine, ca participantă, o analiză amănunțită a felului cum gândești, cum vorbești, cum te comporți, cum te relaționezi la Dumnezeu și la semeni. Spun asta, deoarece am auzit atâtea mărturii în discuțiile pe care le purtam unele cu altele în timpul pauzelor, la masă sau în micile plimbări pe care le făceam. Nu se purtau alte discuții decât despre modul în care Dumnezeu vorbise inimilor noastre.

Rugăciunile, cântările de laudă și închinare înaintea lui Dumnezeu, dar și atmosfera atât de plăcută, de familie unită în jurul Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, în smerenie și dragoste sfântă, au făcut ca aceste trei zile de har să fie ca o piatră de aducere-aminte în umblarea noastră cu Dumnezeu.

S-au prezentat exemple de trăire în integritate, soluții de reabilitare, modele biblice, viața și învățătura Domnului Isus Hristos, dar și experiențe, mărturisiri ale surorilor prezente la această conferință, fapt ce ne-a legat și mai mult în dorința de a fi aşa cum ne cere Mântuitorul nostru, Mirele care stă gata să vină.

Inedit a fost momentul «File de istorie», când, într-un decor al vremii, ni s-au prezentat secvențe din viața de credință a înaintașilor noștri – Traian Dorz, Niculiță Moldoveanu – dar și a părinților sau a bunicilor noștri, mărturii aduse de fiicele sau nepoatele acestor oameni speciali. Cu adevărat emoționantă a fost mărturia surorilor Şari și Joly, de la Satu-Mare, despre integritatea caracterului tatălui lor, om devotat Domnului, păstor hotărât să umble în ascultare de Dumnezeu, în ciuda tuturor nedreptăților ce i s-au făcut, în ciuda suferințelor prin care a trecut – fapt care a determinat convingeri puternice de trăire sfântă în caracterul copiilor și al nepoților, așa cum scrie în Deuteronom 6:6-9: principiile Lui Dumnezeu, întipărite în mintea copiilor, prin cuvânt, dar și prin trăire, se vor transmite din generație în generație…

Noianul de experiențe, de mărturii ale umblării în integritate cu Dumnezeu, cântările născute în focurile bătăliei pentru principiile sfinte, credința curată a celor ce au hotărât să rămână în Isus Hristos Domnul au aprins în acea seară un foc al rugăciunii în care prezența Domnului a fost atât de simțită, încât parcă nu voiam să se termine timpul acela. S-au cântat acele cântări pe care azi mai rar le auzim: Nu-i loc mai sfânt decât acela, De dorul tău, Isus iubit, Cu Isus vreau să stau de vorbă, Când se va-ncepe nunta noastră…, cântări care ne-au sensibilizat inimile și au determinat noi hotărâri pentru ascultarea de Dumnezeu. Sesiunea acesta a fost de un real folos, zic eu, pentru că este important să transmitem istoria înaintașilor noștri către generația femeilor tinere. Dacă noi nu o facem acum, când încă mai avem printre noi bătrânii acelor vremi, multe dintre experiențele speciale ale acestor oameni ai credinței nu se vor mai auzi peste ani… iar tinerii noștri vor fi privați de frumusețea lor.

Nu vor ști niciodată cum, în încăperi scunde, cu pământ pe jos, pe bănci fără spătar, stăteau fără să se uite la ceas cei ce-L iubeau și-L urmau pe Domnul, gata de a plăti prețul pentru credința lor, cu amenzi, bătăi sau închisoare…

Eu, personal, Îi mulțumesc Domnului pentru lucrarea femeilor din țara noastră, Îi mulțumesc pentru surorile deosebite pe care le-a chemat în această lucrare, pentru cele pe care le-a pus în jurul meu și care m-au ajutat atât de mult, îndeplinind uneori rolul de mame spirituale, de prietene adevărate și de surori în Domnul Isus. Sunt deosebit de recunoscătoare Domnului pentru lucrarea de echipare și încurajare a femeilor care există în generația mea și mă rog s-o putem transmite mai departe generațiilor care vin după noi.

Încurajez fiecare femeie să caute aceste întâlniri și părtășii ale surorilor, pentru că de multe ori se poate să afli un răspuns la frământarea ta, să găsești înțelegere, să ai părtășie, suport în rugăciune, iar prin aceste conferințe, Dumnezeu răspunde nevoilor cu care se confruntă femeile, poate să dea lumină și călăuzire, putere și biruință, încurajare de a merge mai departe… Aici simți că nu ești singură!

Florica Blaga – Oradea