O luptă câștigată deja!

Daniela, vorbind cu o prietenă, îi împărtășea din experinețele ei cu Dumnezeu, fiind
entuziasmată de ceea ce El făcuse în viața ei. Încheie spunând:
– Numai Isus Cristos a dat sens vieții mele, și mi-a umplut viața de pace și nădejde. Acum
știu de ce trăiesc și încotro mă duc…
– Da, acesta poate fi adevărul tău, dar, nu e singurul- i-a răspuns prietena ei. Am și eu
adevărul meu.

Astăzi, fiecare pretinde că își are propiul adevăr… și există o confuzie generalizată. Plutim,
parcă, prin ceață simțindu-se o nevoie acută de ADEVĂR! Uneori, cu cât dorești să-l apuci, cu
atât îl simți mai departe… e parcă, mai ascuns. Știm însă, că numai ADEVĂRUL eliberează,
numai el ne face slobozi. Confuzia înspăimântă. Adevărul dă curaj.

În vremea aceasta, mai mult ca oricând, se duce o luptă acerbă pentru sufletele noastre,
pentru mințile noastre și ale copiilor noștri. Dacă, ești în confuzie, neștiind ce să crezi, vei fi o
pradă ușoară în această luptă, care, este de fapt, o luptă pe viață și pe moarte. Este lupta
pentru capturarea minților noastre și a sufletelor noastre. Dar dacă ai o minte sănătoasă,
ancorată în ADEVĂR vei trăi frumos, vei trăi cu nădejde.

Suntem în luptă, ori vrem ori nu vrem. Zilnic suntem asaltați de informații de tot felul. Zilnic
trebuie să alegem ce credem, pe cine credem și cu cine ne luptăm de fapt. Cine ne este
dușmanul!?
Scriptura ne spune clar: noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva
duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. (Efeseni 6:12)

O! Dacă am înțelege că lupta noastră nu e împotriva vreunui om, indiferent de ceea ce ne-ar
face… Noi, nu luptăm nici cu cei ce ne conduc, nici cu legiuitorii acestei lumi, nici cu cei ce vor
să-și impună agendele lor ascunse… nu! Noi avem de luptat împotriva spiritelor rele din
spatele a tot ce se întâmplă în lumea noastră, cu duhurile răutății din locurile cerești. Lupta se
duce pe un alt plan, pe cel spiritual. Și atunci nu cruciadele sunt soluția, nu luptele în stradă ci
lupta se duce pe genunchi.
Arma noastră eficientă și sigură este Rugăciunea!!! Singura care ne asigură biruința. O! de ne-
am cunoaște resursele! De ne-am cunoaște dușmanul dar și autoritatea pe care o avem
împotriva lui! Tot iadul știe și tremură în fața rugăciunii celor neprihăniți, și se miră că nu
este folosită în mod eficient. Diavolul inspiră pe legiuitorii aceste lumi să formuleze legi care
interzic rugăciunea ca metodă de recuperare a celor căzuți și prinși în rătăcirea minții lor. Ce
știu, oare, acești legiuitori și noi, biserica, nu știm? Sau, știm în teorie dar … nu ne rugăm!
Stăm comozi în băncile noastre și nu folosim resursele date de Însuși Dumnezeu pentru a
pune pe fugă puterile întunericului.

Această luptă este deja câștigată de Cel ce a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de
ocară în fața lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. (Coloseni 2:15) Și noi avem
harul să fim părtași acestei biruințe, stând pe genunchi, rugându-ne în credință, folosind toată
armătura Duhului Sfânt, pusă la dispoziția noastră.

Există un singur adevăr! Cristos este CALEA, ADEVĂRUL și VIAȚA!

Și tot ce spune El, este adevăr! Voi copilașilor, sunteți din Dumnezeu, și i-ați biruit, pentru că
Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume! (1Iona 4:4) Și acest lucru este
adevărat pentru că Domnul zice!
Haideți deci, în credință, cu îndrăzneală și curaj, să ne angajăm în lupta pentru zădărnicirea
planurilor Celui rău, luptă deja câștigată pe Calvar! Noi suntem în tabăra lui Dumnezeu, iar El
are ultimul cuvânt în istoria acestei lumi!
Curaj, deci!

Lidia Șchiopu, Timișoara