Ai curajul de a-ți împlini chemarea!

Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru Iudei.
(…..) și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. (Estera 4:14)

TOTUL PARCĂ E UN VIS, UN VIS FRUMOS, din care n-ar mai vrea să se trezească… Ea, o evreică orfană, care trăiește în exil departe de ţara ei, ajunge regina Persiei. Era dincolo de tot ce şi-ar fi putut imagina pentru viața ei – regina celui mai mare imperiu al vremii, aleasă și iubită de împăratul Ahaşveroș. Ce poziție înaltă pentru o tânără aflată în exil!

Dar un mesaj venit pe neaşteptate din partea tutorelui ei, evreul Mardoheu, îi zdruncină liniştea şi confortul: mijloceşte în fața împăratului pentru izbăvirea poporului evreu, a cărui soartă este pecetluită cu pieirea de către Haman, răul acela.

,,Cum? Să mă duc în prezența împăratului fără să fiu chemată? Să-mi descopăr identitatea pe care am ținut-o ascunsă până acum? Asta înseamnă moarte pentru mine!” Şi Estera se cutremură din toată ființa ei… Grea alegere! Cugetă profund în inimă: „Iehova, Cel care ne-a ales ca popor al Său, ne poate izbăvi! Căci, dacă poporul evreu este sortit distrugerii, oricum voi muri. Atunci mai bine să mor încercând să-l apăr… Mă voi duce la împărat şi dacă va fi să pier, voi pieri!

De o mare izbăvire a avut parte poporul evreu, pentru că Dumnezeu lucra în spatele scenei şi punea fiecare piesă de puzzle la locui ei, la timpul potrivit. Estera şi-a înțeles chemarea și a împlinit-o cu prețul vieții!

Peste câteva sute de ani, Dumnezeu îi vorbeşte unei alte tinere evreice, prin glasul îngerului Gavril: Plecăciune, ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este cu tine! (…) iată că vei rămânea însărcinată şi vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui Preaînalt (Luca 1:28, 31-32). Maria, tul- burată foarte tare, este pusă și ea în faţa unei grele alegeri. Viața îi este dată peste cap într-o clipă: visele ei frânte, logodnicul ei o va părăsi, comunitatea o va judeca, ar putea muri împroșcată cu pietre… Mare era prețul ce trebuia plătit pentru a-şi împlini chemarea! Însă Maria alege: Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cu- vintele Tale! (v. 38)
Şi prin Maria se naşte Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii!

Dumnezeu a pregătit oameni de-a lungul istoriei, în anumite momente-cheie, prin care Și-a dus planurile la împlinire. Poate niciuna dintre noi nu are onoarea unor asemenea privilegii, precum Estera sau Maria. Dar cu siguranță Dumnezeu a aşezat în faţa fiecăreia o chemare specifică pentru un timp anume. Scriptura ne spune foarte clar acest lucru: căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiți în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele (Efeseni 2:10). Dumnezeu a așezat în fața noastră faptele bune, lucrările pe care să le facem, asigurându-ne şi resursele necesare: El deja a pus în noi darurile de care avem nevoie, ne-a promis puterea de care avem nevoie. Trebuie doar să avem CURAJUL să ne ridicăm şi să ne trăim chemarea, chiar dacă acest lucru costă! Și pe Domnul L-a costat! L-a costat mult! L-a costat viața! Dar El a știut pentru ce a venit în lumea noastră: căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis (Ioan 6:38).

Tu ştii de ce exişti şi la ce Se aşteaptă Dumnezeu de la tine?
Poate pentru o vreme ca aceasta te-a pregătit El și te-a așezat într-un anume loc. Caută să-ți descoperi chemarea! Stai de vorbă cu Domnul! Apoi vezi ce te împiedecă să păşeşti înainte! Ce te împiedică să asculți? Vorbeşte cu Domnul despre temerile tale, iar El te va învăța și te va călăuzi.

Am aşezat în acest număr al revistei mărturii și sfaturi ale femeilor care s-au ridicat împlinindu-şi chemarea vieții lor. Femei care au plătit prețul ascultării. Femei care au ales să fie vulnerabile căci şi a te face vulnerabil e un preț doar pentru a te încuraja că merită să trăieşti cu sens, cu scop, merită să trăieşti împlinindu-ți menirea! Ai nevoie de curaj, iar acum e vremea curajului!

Lidia Șchiopu, Timișoara