În aşteptarea Mirelui (2013)

SMERENIA, ÎNSEMNUL REGAL!

„În așteptarea mirelui” a fost adusă în ființă încă o conferință pentru femeile creștine din România. Dacă în mai 2012 ne-am adâncit privirile în splendoarea și – deopotrivă – responsabilitatea pe care o implică faptul de a fi obiectul alegerii lui Dumnezeu, ca Mireasă Fiului Său preaiubit, în mai 2013 am început să „ne pregătim” rochia de mireasă, țesând podoabe cerești în urzeala ei. Și asemenea urzelii oricărui material – lipsită de strălucire, nevăzută și nelăsând adeseori să se întrevadă valoarea și frumusețea din urmă a țesăturii – la fel urzeala veșnicei și strălucitei haine de nuntă, este însăși Smerenia – însemnul regal.

Am căutat să vedem și să prindem fugara sclipire a cât mai multor fațete ale prețioasei podoabe: începând de la ne raporta cu smerenie la Cel ce șade pe scaunul de domnie, (Lidia Șchiopu), continuând cu smerenia Fiului lui Dumnezeu, (Mihaela Mănăstireanu), cu smerenia în fața Cuvântului veșnic (Adriana Dan), ajungând la atitudinea de sfîntă smerenie în raport cu lumea în care suntem chemați să vestim Împărăția unde Mirele pe care îl așteptăm va fi Rege (Rodica Filip).

În grupe mici au fost dezbătute aspectele legate de smerenia în relații: cu soții noștri, cu copiii noștri, cu cei din jurul nostru, din biserica noastră, în slujire și nu a fost uitată smerenia în raportarea la…noi înșine. Concluziile discuțiilor au fost împărtășite public într-o sesiune specială, de către Carmen Sighiartau, Ligia Centea, Tatiana Petric, Lidia Dănuț și Camelia Căpușan, așa încât toate cele prezente au fost îmbogățite, atât cu tema discutată în grupa în care au participat, cât și cu concluziile celorlalte teme abordate.

Nu am plecat acasă înainte de a căuta lumină în ce privește expresia cotidiană a ascunsei smerenii, în … aspectul nostru de zi cu zi. Acest domeniu a fost abordat într-o formă inedită, asistând la o discuție de tip masă rotundă între câteva femei invitate și inspirate.

A fost foarte reuşită conferintă, probabil una dintre cele mai reușite! A fost o îmbinare excelentă a diferitelor forme prin care a fost transmis mesajul conferintei -“Smerenia- insemnul regal”, atât din punct de vedere vizual, într-un decor nu doar frumos, ci el însuși transmițând ideea conferinței, cât şi prin “artă dramatică”, prin muzică, cuvânt, interacţiune în grupe mici, atenţii pentru aducere aminte…
A fost o conferință completă. Probabil toate femeile prezente au devenit mai conștiente de nevoia de „a bate bine” urzeala țesăturii hainei cerești, pentru ca pe ea să poată fi brodate mai apoi nestematele Duhului. Cel mai important lucru a fost faptul că acest timp a adus pentru toate cele ce am participat o boare a cerului, un dor mai mare după Cerescul Mire, entuziasm și pasiune pentru a ne pregăti pentru venirea Lui și nunta noastră! Vino, Doamne Isuse! (Camelia Căpușan)

Ce a însemnat conferința pentru femeile participante, aflați din câteva mărturii:

Nimic nu este la întâmplare… și faptul că am ajuns aici este pentru că Domnul a vrut să-mi vorbească. El a atins inima mea, amintindu-mi că El m-a iubit necondiționat, că m-a ales pentru El, chiar dacă a știut că o să fiu mizerabilă de atâtea ori…

Daniela

Mi s-a amintit din nou că, nu este vorba despre mine ci este vorba despre El! Când mă simt jignită, sau când sunt în eșecuri sau realizări, trebuie să mă raportez corect la El. Să mă plec cu smerenie și reverență în fața Lui. “Când privesc cerurile- recunosc suveranitatea Ta Doamne și mă smeresc înaintea TA! Tu ești totul!”

Angela

Am înțeles că nu e de loc greșit să fi vulnerabilă… până acum credeam că e o slăbiciune. Am înțeles apoi, că smerenia în toate aspectele ei, te face frumoasă în fața lui Dumnezeu, și în fața celorlalți.

Tabita

Am învățat la această conferință despre smerenia față de sine- căreia nu i-am dat prea mare atenție… am văzut cât de deficitară sunt la acest domeniu și am decis să lucrez la smerenia mea căci doresc să cresc mai mult în asemănarea cu El.

Nastasia

Dumnezeu m-a vindecat de mândrie în singurul domeniu al vieții mele în care eu credeam că sunt bine. Imi cunosc slăbiciunile, golurile, căderile dar… aveam o “zonă de confort” în care eu credeam că sunt ok: relația cu soțul meu. În aceste zile Dumnezeu a luat dalta și, mi-a dat jos “crusta de sare” lăsându-mi rana expusă Cuvântului Său… și El a adus vindecare, reabilitare… mângăiere. Am înțeles că Domnul meu este totul în toate! Mulțumesc Lui și vouă- Trup a lui Cristos- care ați lucrat în mine.

Ioana

In ultima vreme valuri de descurajare, uneori chiar amărăciune s-au abătut asupra mea… descurajare privind mai ales slujirea mea… gânduri de a renunța m-au năpădit… dar iată-mă aici înviorată în suflet, în gânduri de Duhul lui Dumnezeu care v-a folosit pe voi, surorile mele dragi, care mi-ați spus să merg înainte, să nu renunț, să mă smeresc și să nu uit că sunt … femeie!

Monica

Am învățat încă odată că smerenia este o podoabă de preț, pe care aș vrea s-o port toată viața mea. In special, aș vrea să fiu mai smerită în fața soțului meu. Fiți binecuvântate pentru tot ce faceți!

Denisa