În aşteptarea Mirelui (2015)

Întoarce-te la dragostea dintâi!

Cea de-a patra ediţie a conferinţelor subscrise temei „În aşteptarea Mirelui”, a abordat una dintre trăsăturile de esenţă ale miresei lui Hristos – Dragostea. Fără o mireasă îndrăgostită de mirele ei, vorbim de o parodie de mari proporţii. Miza este mare. Lumile spirituale freamătă…va avea Isus, acea mireasă „slăvită, fără pată”, plină de dragoste pentru El ? Va alege ea, zi de zi să îmbrace haina faptelor neprihănite!? Îşi va încinge ea mijlocul, în orice loc, cu dragostea, care este legătura desăvârşirii ? Un prim rol al conferinței a fost acela de a readuce în atenția participantelor acest deziderat, pierdut adesea în tumultul vieţii. Temele abordate au condus audiența din prezența sfatului Sfintei Treimi pe pământ, aici și acum, pentru ca finalul conferinței să îndrepte atenția din nou asupra cerului.

Primul jalon în înflăcărarea dragostei pentru Mirele nostru a fost pus prin mesajul Norei Fărăgău – Dumnezeu este dragostea, sursa dragostei, manifestarea şi desăvărşirea ei în cadrul Sfintei Treimi şi-n toţi cei care aleg să trăiască în relaţie cu El. Privind la dragostea prezentată în cadrul Sfintei Treimi găsim modelul de dragoste pe care trebuie să-l urmeze și creştinul.

De pe un astfel de fundament, ne-am îndreptat apoi cu ajutorul Cameliei Căpușan spre răspunsul pe care noi îl dăm dragostei divine care ni s-a arătat. Răspunsul așteptat este rodirea – o inimă bună și curată, care în răbdare permite Cuvântului Lui Dumnezeu să crească, să se multiplice. “Măsura iubirii de Dumnezeu, e măsura descoperirii Lui. Măsura strângerii Cuvântului în inima, va da măsura cunoașterii Celui ce a vorbit. Măsura cunoașterii Lui Dumnezeu, va fi măsura ascultării. Măsura ascultării va fi măsura dragostei. Măsura dragostei va fi măsura descoperirii Lui. “

Am pus apoi un alt jalon – Dimensiunile dragostei așa cum 1Corinteni 13 ni le prezintă.

Și pentru ca exprimarea dragostei față de cei mai apropiați nouă, și nu numai, să ajungă la inimile lor, am cercetat “limbajele de iubire”, așa cum cartea lui Gary Chapman ni le prezintă. Corina Șandor-Martin, care ne-a fost călăuza în această sesiune, spunea:

“Când alegem să ne exprimăm iubirea în mod activ prin limbajul celuilalt, creăm un climat afectiv în care putem aborda altfel conflictele și neajunsurile din trecut. Satisfacerea nevoii de iubire a partenerului/copiilor/ reprezintă o ALEGERE pe care trebuie să o facem zilnic.”

Și pentru că am avut în permanență în minte spusele Domnului Isus despre faptul că cine Îl iubește va păzi poruncile Lui, au existat două sesiuni dedicate acțiunilor pe care iubirea pentru El le generează – facerea de ucenici, ca expresie a dragostei ce I-o purtăm și căutarea celor pierduți. Lidia Schiopu a accentuat poziția de pe care se face slujirea celorlalți– dragostea de Dumnezeu –“Condiţia: dragostea pentru Domnul: Și cine Mă iubeşte VA PĂZI PORUNCILE MELE! (Isus);Simone , fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia? – Dacă Mă iubeşti, paşte mieluşeii, paşte oiţele şi oile Mele!

“De dragul Mirelui” a fost sesiunea finală a conferinței. Rodica Filip, prin numeroasele exemple aduse a confirmat puterea transformatoare a dragostei, chiar și în cele mai aride zone ale țării, din punct de vedere spiritual.” Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. (Ioan 15:9) Dar rămânerea în dragostea lui Dumnezeu nu este ceva static, ci este perpetuarea iubirii Tatălui pentru Fiul și a Fiului pentru noi.

Ca și în celelalte conferințe, din această serie, abordarea temei a fost extrem de complexă: sesiuni teoretice, seminarii grupe mici, discuții tip masă rotundă, artă dramatică. În toate acestea, s-a putut remarca prezența de necontestat a Duhului Sfânt, care alături de Mireasă (a se citi, participante conferință) zic împreună: “Vino…vino, Doamne Isuse! “

Adriana Dan – Cluj Napoca