Bucură-te, purtând chipul lui Dumnezeu!

Te-ai întrebat vreodata care a fost gândul lui Dumnezeu pentru tine, atunci când te-a creat? Scriptura dezvăluie, din primele file, planul Creatorului chiar dinainte de a modela, din țărână, ființa pe care avea s-o iubească cel mai mult. Proiectul era unic și perfect: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră…”(Geneza 1:26) Extraordinar! Dumnezeu te-a onorat cu titlul de purtătoare a Chipului Său! Acesta este destinul tău: să porți chipul lui Dumnezeu acolo unde te afli, în mijlocul circumstanțelor prin care treci.

Cum este Dumnezeu și cum ne-am putea identifica, noi, ființe limitate și păcătoase, cu natura divină? Tot Scriptura ne oferă imaginea Celui care este independent, adică există prin Sine, astfel încât nu are nevoie să fie ajutat sau susținut. Este infinit, nelimitat în timp și spațiu, imuabil, consecvent în acțiune, atotputernic, omniscient, omniprezent…Acestea sunt doar câteva din atributele lui Dumnezeu netransmisibile, care nu s-au imprimat în om, spre binele acestuia. În marea Sa îndurare, Dumnezeu a ales să întipărească în ființa umană cele mai frumoase însușiri: dreptate, neprihănire, bunătate, răbdare, înțelepciune, iubire de oameni, sfințenie, …

Poate că te întrebi, cum poți purta chipul lui Dumnezeu, într-o lume care se îndepărtează tot mai mult de El? Apostolul Pavel le scria credincioșilor din Roma „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2).

Așadar, în primul rând trebuie să accepți restaurarea chipului divin în ființa ta. Acest lucru este posibil printr-un proces de transformare a gândirii, absolut necesară pentru a distinge, cu precizie, voia lui Dumnezeu. Procesul acesta are la bază cunoașterea lui Dumnezeu, care ți-a oferit tot ce ai nevoie pentru a-L cunoaște și a te identifica, nu cu imaginea lumii în care trăiești, ci cu natura divină:„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.” (2Petru 1:3-4)

„Rămâneţi în Mine”, este îndemnul Domnului Isus Hristos „şi Eu voi rămâne în voi!”(Ioan 15:4) ne promite El. Răspunsul apostolului Pavel poate părea exacerbat pentru unii cititori, însă pentru cei ce-l înțeleg, constituie adevăratul sens al vieții: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. ” (Galateni 2:20)

Odată ce ai înțeles valoarea vieții tale pe pământ, nu vei mai dori să trăiești altfel, decât așa cum Însuși Dumnezeu a plănuit: să fii purtătoare a chipului Său. Iar chipul Său va reflecta spre semenii tăi iubirea Lui de oameni: „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.” (1 Ioan 4:12)

Rodica Filip – Craiova