UNDE-I Dumnezeu când sufăr?

Era ultima duminică din an…
De la microfon se auzeau mărturii despre modul în care cei ce le rosteau
experimentaseră bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu în anul ce tocmai
trecea: ..Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în acest an am luat toate
examenele cu 10.” „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a răspuns rugăciunilor
noastre și mi-a vindecat copilul.” „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru noul meu
job. El este atât de credincios!”
Hmm…
Pentru că m-a ajutat, mi-a dat, m-a vindecat, Dumnezeu este credincios! Dar,
dacă nu am primit ce am cerut, dacă nu mi-a vindecat copilul sau chiar am
pierdut pe cineva drag, dacă am căzut la examen și nu mi-a ascultat rugăciunile
așa cum mă așteptam, mai este El credincios și atunci? Rămâne El credincios și
atunci când nu primesc ce-I cer?
Ce zici?


Sfânta Scriptură afirmă că: Domnul este bun; bunătatea Lui ține în veci și
credincioșia Lui din neam în neam
(Psalm 100:5).
DA! Dumnezeu este credincios și credincioșia Lui ține în veci!
Dumnezeu nu este un om care să mintă, nici un fiu al omului ca să-I pară rău.
Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini?
(Numeri 23:19)


Depinde cum privești lucrurile și la care lucruri te uiți. Te uiți doar la cele ce
trec sau te uiți și la cele care nu trec? Te uiți la cele ce sunt trebuincioase
pentru aici și acum sau îți ațintești privirea și la cele veșnice?


De multe ori, când suntem la greu, când trecem prin vale și parcă nu-L auzim
pe Dumnezeu, nu-L simțim, nu-L vedem, ne trezim strigând: Unde ești
Doamne? Nu-ți pasă? De ce taci, Doamne?
În asemenea momente, gânduri descurajante îți pot năvăli în minte: nu ai
destulă credință, sigur ai păcătuit și Dumnezeu nu te mai iubește, te-a părăsit,
numai pe tine nu te ascultă Dumnezeu…
Adu-ți aminte atunci că El este și rămâne credincios în vecii vecilor și a promis
că nu te va lăsa și cu niciun chip nu te va părăsi! Iar El Își ține cuvântul dat!
Dacă nu-ți răspunde cum ți-ai dori înseamnă că are un plan al Său în situația
aceea și vrea să lucreze ceva în tine, în caracterul tău, vrea să te învețe lecții pe
care nu ai avea cum să le înveți, dacă nu ai trece prin suferința aceea, pentru că, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, pentru a-i face tot mai asemenea chipului Fiului Său. El are întotdeauna un plan mai înalt. Un plan ce țintește finalul tău, veșnicia ta.
Când ești la greu, El este acolo lângă tine, chiar dacă nu-L simți, chiar dacă nu-L
auzi. Nu te lasă singură nicio clipă!


Și Isus s-a simțit singur, părăsit. El a rostit cel mai dureros strigăt auzit vreodată
în tot universul: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit?
Unde era Dumnezeu Tatăl când Fiul Său murea pe cruce? Era chiar acolo! Era
cu El! Era în El! Adică Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu Sine! (2
Corinteni 5:19a)


Dumnezeu este chiar cu tine, lângă tine și lucrează în tăcere frumusețe divină
prin fiecare durere și convertește fiecare lacrimă în glorie eternă.
Așadar, noi trăim prin credință, nu prin vedere și ne ațintim privirea spre
lucrurile care nu se văd, dar care există în realitatea lui Dumnezeu. El vede deja
vasul finit pe care-l va scoate din noi, prin modelare dureroasă uneori, prin
frângeri și ardere în cuptor, dar El va umbla cu noi și prin flăcări, așa cum a
făcut-o cu cei trei tineri evrei captivi în Babilon. El a promis că va duce până la
capăt ceea ce a început în noi și știm… și știm că nimic nu se va abate asupra
noastră fără ca mai întâi să treacă prin controlul Lui! Și dacă e așa, și așa e, ne
putem încrede în promisiunile Sale și ne putem chiar odihni în El, căci scut și
pavăză este CREDINCIOȘIA LUI!
Așa cum spunea și Ann Voskamp: „în loc să ne explice suferința, Isus Se face
parte din ea – deoarece știe că un simplu răspuns poate părea rece și distant, dar
brațele Sale sunt calde și prietenoase.”


Așa că voi cânta întotdeauna îndurările Domnului: voi spune din neam în
neam, cu gura mea, credincioșia Ta!
(Psalm 89:1)

Lidia Șchiopu, Timișoara