De anul nou…

Povesteam în una din zilele Crăciunului cu o prietenă… Împărtășeam una cu cealaltă din experiențele noastre cu Domnul și cu cei de lângă noi. La un moment dat, ea îmi zise: „Unul din lucrurile pe care le-am văzut, privind la anul pe care îl încheiem, este că am gândit și am rostit multe cuvinte de judecată și condamnare: „ Nu faci asta bine… Nu este în regulă cu tine din cauza asta sau cealaltă…” Era, desigur vorba de lucruri asupra cărora orice om cu frică de Dumnezeu ar fi fost de acord că nu sunt după voia lui Dumnezeu. Cu toate astea am realizat că Isus –singurul care avea dreptul să judece, nu a făcut-o. Aflat în fața păcătoșilor, El nu a scuzat păcatul, dar …nu a condamnat! Femeii prinsă în preacurvie i-a spus: „ Eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești”. M-am hotărât pentru anul viitor să nu mai pun nici o povară pe nimeni, adică să nu mai am așteptări de vre-un fel sau altul. Să nu mai aștept ca cineva să se schimbe sau să se comporte într-un anume fel față de mine… și asta începând chiar din casa mea. Indiferent de comportamentul celorlalți, eu să nu îmi permit nemulțumire, care aduce judecata și care, la rândul ei, atrage spiritul de condamnare. ”

În seara aceleiași zile, vorbind cu Dorel, despre umblarea noastră cu Domnul, îmi zise: „Știi, draga mea, m-am gândit să ne propunem pentru noul an să binecuvântăm oamenii din jur în fiecare zi, începând din casa noastră. Să nu mai vorbim nici un cuvânt rău despre cineva, ci doar de bine.”

Doamne, mi-am zis, ce fantastic! Aceste gânduri rezonau perfect cu ceea ce era în inima mea, pentru noul an. Și eu îmi propusesem să nu mai pun “etichete” de un fel sau altul pe cineva. Asta are de-a face cu a nu emite judecăți asupra cuiva, sau a ceva, de a nu critica ci dimpotrivă, de a accepta pe fiecare cu diferențele care există. Asta înseamnă să acord har celor din jur, așa cum eu mă bucur în fiecare zi de harul lui Dumnezeu.

Cred că Dumnezeu abia așteaptă ca noi să ne acordam har unii altora, căci EL ne copleșește cu harul său în fiecare dimineață. Dorința inimii Lui este ca noi, copiii Lui să ne acceptăm unii pe altii exact așa cum El ne acceptă, cu diferențele ce există, începând din casele noastre… (O! da, chiar de acolo!) să dăm libertate fiecăruia să fie el însuși, să ne binecuvântăm unii pe alții, și să ne iubim după modelul lui Cristos.

Nici un cuvânt de critică, nici un gând de judecată ci, dimpotrivă- un cuvânt bun care aduce încurajare, zidire, mângăiere! Un cuvânt bun care să motiveze la o umblare în plinătatea Duhului! Un cuvânt bun care să ridice, să aducă vindecare, să înalțe inimi spre Dumnezeu Tatăl.

De ce să ne judecăm? De ce să ne criticăm? Oare am primit careva această “slujbă”? Cu siguranță nu! Singurul care are dreptul să ne judece pe toți este El, Stăpânul! Căci “cine ești tu ca să judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, pentru că Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea! (Rom 14:4)

Vă chem pe voi toate, surorile mele, Priscilele zilelor noastre, haideți șă luăm în 2014 decizia de a fi cele care oferim HAR din HARUL ce-l primim! Și, “tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreață, orice este vrednic de laudă, la acestea să vă gândiți”. (Fil. 4:30)

Imaginați-vă o astfel de comunitate creștină! În care fiecare dă întăietate celuilalt, acceptă pe cei diferiți de el, vorbește numai de bine și iubește după modelul lui Cristos! Oare nu am schimba lumea din jur?

“Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, – zicea Isus- dacă, veți avea dragoste unii pentru alții… cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi!” (Ioan 13)

Haideți să facem din 2014 un an al autenticității! Să trăim ceea ce spunem că suntem! Așa vom putea schimba lumea din jur! Si, numai așa, vom câștiga pe mulți pentru Împărăția LUI!

Cu multă dragoste, Lidia Schiopu
LA MULTI ANI!